52o CONGRESO SEPAR - Santiago de Compostela 2019

COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL


 

Presidente
Dr. Antonio Luis Golpe Gómez

Vicepresidente: 
Dr. Luis Guillermo Valdés Cuadrado

Secretario: 
Dr. José Manuel Álvarez Dobaño

Vocales:
Dr. José María García Prim
Dra. Romina Abelleira París
Enf. Carmen Lourdes Castro Martiño
Dra. Lucía Ferreiro Fernández
Dr. José Manuel García Pazos
Fis. Esther Giménez Moolhuyzen
Dr. Javier González Barcala
Dra. Adriana Lama López
Dra. Tamara Lourido Cebreiro
Dr. José Domingo Moure González
Dra. Ana Palacios Bartolomé
Dra. Tara Pereiro Brea
Dr. Jorge Ricoy Gabaldón
Dr. José Eduardo Rivo Vázquez
Dra. Carlota Rodríguez García
Dra. Nuria Rodríguez Núñez
Dr. Juan Suárez Antelo
Dra. María Elena Toubes Navarro
Dr. Carlos Zamarrón Sanz